Färgtrippel

Dag: mån, 03 aug Tid: Hela dagen

Vinstchans: 2250 kr

Trefärgad nummerbricka: 20 kr

Radvinst, fast
Grön ruta 25 kr
Gul ruta 50 kr
Blå ruta 75 kr

Fullkupong inom 56 drag. Höjs med ett drag/spel.
Bingo på nr X gånger 10
Exempel:                            Grön             Gul                Blå

Nr 1-10                               100                200                300

Nr 20                                  200                400                600

Nr 40                                  400                800                1200

Nr 75                                  750                1500              2250