ÅRSFINAL

Dag: lör, 28 dec Tid: Hela dagen

Plats:

Öppettider

Måndag till fredag: 10.45 – 20.00
Lördag: 10.45 – 17.00
Söndag: 11.45 – 20.00

Vinstchans: ? kr

Pris: ? kr

Sista lördagen i månaden har vi MÅNADSFINAL! (ev. första lördagen).
Kan ändras till annan dag om vissa helgdagar infaller på nämnd lördag.

Denna dag ”kryddar” vi spelplanen med ett antal höga utspel. Vi bjuder också på något ätbart i pausen ca: 13.40. Ibland har vi även några extra  överraskningar.

SPELPLAN för månadsfinal

3000 Utspel 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Finalonline 10, 20, 30:- singelbricka
Dubbelslaget 5, 10, 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Färgtrippeln 10, 20:- trefärg nummerbricka
Krysset 10, 20:- nummerbricka
2000 Utspel 20:- nummerbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Storslam 10, 20, 30:- singelbricka
Sifferjakt 10, 20:- trefärg nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Odenjacken 5, 10, 20:- nummerbricka
Femfemman 10, 20, 30:- singelbricka
Strömkarlen 10:- singelbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Pyramiden 5, 10, 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka

Paus ca: 13.40 – 14.00

Femfemman
10, 20, 30:- singelbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Stegen 20:- nummerbricka
5000 Utspel 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Finalonline 10, 20, 30:- singelbricka
Odenjacken 5, 10, 20:- nummerbricka
Dubbelslaget 5, 10, 20:- nummerbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Pyramiden 5, 10, 20:- nummerbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Krysset 10, 20:- nummerbricka
2000 Utspel 20:- nummerbricka
Strömkarlen 10, 20, 30:- singelbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Storslam 10, 20, 30:- singelbricka
Sifferjakt 10, 20:- trefärg nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Färgtrippeln 10, 20:- trefärg nummerbricka
Femfemman 10, 20, 30:- singelbricka
3000 Utspel 20:- nummerbricka

Förklaringar av spel som endast spelas på månadsfinaler:

Färglådan
Vinstchans: 3700 kr
Drag: Utspel
Radvinst: 50 kr
Full bricka: Oavsett antal drag får vinnaren öppna upp till fyra luckor om inte samma färg kommer upp. Vinsterna på de olikfärgade luckorna summeras ihop till vinnaren. Luckorna inne- håller vinster från 100 kr och upp till 2000 kr.

Finalonline
Vinstchans: 6000 kr
Drag: 62
Radvinst: 50 kr
Full bricka inom 62 drag: 2000 kr