Säsongsfinal

Dag: lör, 02 apr Tid: Hela dagen

Plats:

Öppettider

Måndag till fredag: 10.45 – 20.00
Lördag: 10.45 – 17.00
Söndag: 11.45 – 20.00

Vinstchans: ? kr

Pris: ? kr

Fyra gånger om året har vi säsongsfinal!

Denna dag ”kryddar” vi spelplanen med ett antal höga utspel. Vi bjuder också på något ätbart i pausen ca: 13.40. Ibland har vi även några extra  överraskningar.

SPELPLAN för månadsfinal

3000 Utspel 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Finalonline 10, 20, 30:- singelbricka
Dubbelslaget 5, 10, 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Färgtrippeln 10, 20:- trefärg nummerbricka
Krysset 10, 20:- nummerbricka
2000 Utspel 20:- nummerbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Storslam 10, 20, 30:- singelbricka
Sifferjakt 10, 20:- trefärg nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Odenjacken 5, 10, 20:- nummerbricka
Femfemman 10, 20, 30:- singelbricka
Strömkarlen 10:- singelbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Pyramiden 5, 10, 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka

Paus ca: 13.40 – 14.00

Femfemman
10, 20, 30:- singelbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Stegen 20:- nummerbricka
5000 Utspel 20:- nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Finalonline 10, 20, 30:- singelbricka
Odenjacken 5, 10, 20:- nummerbricka
Dubbelslaget 5, 10, 20:- nummerbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Vänern 5, 10:- läggbricka
Pyramiden 5, 10, 20:- nummerbricka
Iris 5, 10:- läggbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Krysset 10, 20:- nummerbricka
2000 Utspel 20:- nummerbricka
Strömkarlen 10, 20, 30:- singelbricka
Stegen 20:- nummerbricka
Storslam 10, 20, 30:- singelbricka
Sifferjakt 10, 20:- trefärg nummerbricka
Färglådan 20:- nummerbricka
Färgtrippeln 10, 20:- trefärg nummerbricka
Femfemman 10, 20, 30:- singelbricka
3000 Utspel 20:- nummerbricka

Förklaringar av spel som endast spelas på säsongsfinaler:

Färglådan
Vinstchans: 3700 kr
Drag: Utspel
Radvinst: 50 kr
Full bricka: Oavsett antal drag får vinnaren öppna upp till fyra luckor om inte samma färg kommer upp. Vinsterna på de olikfärgade luckorna summeras ihop till vinnaren. Luckorna inne- håller vinster från 100 kr och upp till 2000 kr.

Finalonline
Vinstchans: 6000 kr
Drag: 62
Radvinst: 50 kr
Full bricka inom 62 drag: 2000 kr