GDPR hos BingoPalatset

GDPR betyder General Data Protection Regulation, eller på svenska – Dataskyddsförordningen.

Vi på BingoPalatset har stor respekt för dina personuppgifter och tar detta på största allvar. Det är viktigt att slå fast att vi bara lånar dina uppgifter så länge du själv tillåter det. Vi skickar aldrig vidare information till tredje part eller samkör några register. Du kan när du vill fråga oss vilka uppgifter vi har om dig och du kan också be oss att ta bort information som du inte vill att vi lånar.

Internt inom BingoPalatset har vi ett definierat arbetssätt för hur vi hanterar information om dig. Vi har gått kurs i GDPR och varit på informationsmöten för att lära oss vad förordningarna innebär och hur vi på bästa sätt ska följa det som gäller.

Den information vi samlar och sparar är:

  • namn
  • adress
  • i vissa fall telefonnummer (om du själv anmält det till oss)
  • i vissa fall mailadress (om du själv anmält det till oss)

Vi skickar information till våra kunder via e-post eller som brev i den traditionella posten. När vi gör utskick finns det alltid en möjlighet att anmäla att du inte vill ha några utskick ifrån oss. Vi sparar aldrig känsliga personuppgifter och lagrar bara de uppgifter vi behöver för att kunna kommunicera med dig och ge dig en bra service.

Personuppgifter om kunder och anställda hålls inlåsta och endast personer med accessrättigheter kan läsa och ändra i dokumenten.